Palette har utvecklat programvara för fakturahantering och närliggande processer i 20 år. Produktsviten går under namnet PaletteArena som innehåller modulerna:
 • PaletteInvoice: fakturahantering
 • PaletteBuyer: inköp och beställningar
 • PaletteContract: leverantörsavtalshantering (inklusive periodiska fakturor)
 • PaletteMobile: mobilt gränssnitt för attest av fakturor och beställningar samt möjlighet att göra inleveranser (Invoice och Buyer)
 • PaletteOrdermatching: matchar fakturor mot inköpsorder
 • PaletteMail: e-mailattest för fakturor och beställningar
 • PaletteBudget: investeringsäskande mot inköp
 • PaletteDashboard: meddelanden, nyckeltal och KPI
 • PaletteDocuments: generellt processverktyg och arkivfunktion

Läs hela artikeln

Utöver modulerna i PaletteArena finns följande tilläggsprodukter:

 • Scanning och tolkning: via servicebyrå eller 3:e parts produkter t.ex. ReadSoft (Kofax) Invoices eller Online
 • E-faktura: direktkoppling till Pageros nätverk eller andra e-faktura operatörer
 • Spend Management: BI verktyg för P2P processen (tredjepartsprodukt från Vendorlink)
 • Supplier Portal: faktura-access för leverantörer

Molnlösning eller lokal installation

PaletteArena erbjuds i molnet och on-premises. Båda varianterna kan användas i standardutförande eller anpassas utifrån kunders specifika önskemål. Med Palette får du en kostnadseffektiv, säker och skalbar lösning som automatiserar företagets affärsprocesser genom att matcha avtal, beställningar och inköpsorder mot fakturor. Vår vision är ”100 % automated Accounts Payable” vilket kan uppnås av de kunder som flyttar attest och kontering till avtalet eller inköpet och på så sätt eliminerar hanteringen av fakturan.

Vill du veta mer? Läs om hur PaletteArena automatiserar hela processen från inköp till betalning (”purchase-to-pay”).

PaletteArena integreras till befintligt affärssystem

För att koppla ihop våra fakturahanteringslösningar så har vi ett stort antal s.k. connectorer som integrerar med kundens ekonomisystem eller ERP. Vissa av connectorerna är utvecklade tillsammans med leverantören av ekonomisystemet (eller med någon av deras samarbetspartners för integrationer) för att uppnå en god kvalité. Det finns även ett standardiserat och väldokumenterat API för kunder och partners som önskar utföra integrationen på egen hand då man t.ex. har egenutvecklade lösningar. Läs mer om integrationer

Kompletterande produkter via förvärv

Palette har de senaste åren förvärvat företag i syfte att komplettera sitt erbjudande och bredda kompetensen inom bolaget.

Centsoft

I maj 2018 förvärvade Palette branschkollegan Centsoft som erbjuder fakturahantering för små till mellanstora organisationer. Centsoft Invoice är en modern och smart standardprodukt som aktiveras hos kund med några få timmars installation. Funktioner som ingår i Centsoft:

 • Centsoft Invoice: fakturahantering
 • Centsoft Expense: utläggsredovisning och kvittohantering
 • Centsoft Contracts: avtal och dokumenthantering

Kibi

I juni 2016 förvärvades en del av branschkollegan Kibi Business Solutions. Lösningar för dokument- och fakturahantering med följande produkter ingick i överlåtelsen:

 • Approve-It: fakturahantering
 • Flex: kundunik fakturahantering

Centsoft AB förvärvades i maj 2018 och är nu en del av Palette Software Group. Läs mer om förvärvet i Pressmeddelandet Palette Software förvärvar molnbolaget Centsoft

Dela inlägget

Mer spännande läsning