Det är enkelt att komma igång och jobba med elektroniska fakturor i Centsoft Invoice. Här får du en guide till hur tjänsten fungerar i tre enkla steg.

I maj 2022 bytte Centsoft namn till Rillion och Centsofts tidigare produkt heter idag Rillion One.

Läs hela artikeln

1. Fakturan skannas

När fakturan kommer in tolkas den via en skanningscentral eller i molnet med hjälp av tjänsten Readsoft online. Fakturorna skannas in och skickas som pdf:er till en e-postadress – och dyker sedan upp i Centsoft efter några minuter.

Du kan även ge e-postadressen direkt till dina leverantörer så kan de skicka fakturor som pdf direkt. På så vis slipper företaget mängder av post- och pappershantering.

Centsoft har en unik integration mot just Readsoft online där man som användare aldrig behöver logga in i Readsoft, utan verifiering av tolkningen sker samtidigt som man konterar fakturan i Centsoft.

2. Fakturorna hanteras i Centsoft

När fakturorna kommit in i Centsoft är det enkelt att öppna upp den aktuella fakturan och kontera eller skicka ut den på attest.

Systemet konfigureras utifrån er attestgång, och fakturan går att dela upp på flera konteringsrader och kan skickas till olika personer. Rätt personer får på så sätt åtkomst till att attestera direkt online, via sina webbläsare var de än befinner sig.

Det är enkelt att följa status på fakturorna och att få ut olika typer av rapporter. I och med att alla fakturor finns digitalt är de också sökbara i systemet.

3. Automatiskt till ditt ekonomisystem

Centsoft Invoice är helt integrerat mot ditt befintliga ekonomisystem, vilket innebär att allt du gör i Centsoft automatiskt överförs in i ekonomisystemet utan manuell handpåläggning.

Centsoft hämtar också automatiskt inställningar från ekonomisystemet för de register som behövs för att kunna bokföra en faktura, som exempelvis leverantörsregister, kontoregister och valutor. När fakturan sedan är konterad och klar i Centsoft så går den direkt över och hamnar i ekonomisystemet och är klar för betalning.