En inköpsorder, även kallad för IO eller PO, är ett formellt dokument som används inom affärsverksamheter för att beskriva en förfrågan om inköp av en produkt eller tjänst. Manuella processer för inköpsorder är resurskrävande och mänskliga fel är oundvikligt, och att istället automatisera denna process tillsammans med fakturahanteringen kan vara till en stor ekonomisk fördel där manuellt arbete minskar och effektiviteten och säkerheten ökar. En inköpsorder är trots allt ett viktigt dokument för inköp och leveranshantering inom företag och organisationer, och det är viktigt att processen är effektiv, säker och korrekt.

Nedan listar vi 5 anledningar till varför man bör automatisera inköpsorder för att ge dig bättre insikt i hur ni kan bli mer effektiva och öka konkurrenskraften med automatiserade processer.

Läs hela artikeln

Varför ha en automatiserad process för en inköpsorder?

Bättre kontroll över inköp

Genom att använda en automatiserad lösning för att hantera inköpsorder kan företag och organisationer förbättra sin inköpsprocess och få bättre kontroll över sina inköp. Dessutom kan man göra sin inköpsorder i samma system som man hanterar fakturor vilket underlättar för att kunna kontrollera alla kostnader innan de uppstår.

Minskar mängden manuella arbetsuppgifter

En av de främsta fördelarna med att automatisera inköpsorder är att det minskar mängden manuella arbetsuppgifter. Processen att skapa, övervaka och spåra en inköpsorder kan bli mer effektiv och säker när det sker elektroniskt. Till exempel kan leverantörsfakturan genomgå automatisk fakturamatchning, förutsatt att beloppet överensstämmer med beställningen i din inköpsorder. Det är endast vid avvikelser som inköpsprocessen behöver hanteras manuellt.

Bättre samarbete

En annan viktig fördel är att det kan förbättra samarbetet mellan köpare och säljare. Att automatisera processen gör det möjligt att undvika misstag och förvirring, samtidigt som det förbättrar leveranssäkerheten.

Ökad säkerhet

En automatiserad process bidrar även till att minska risken för missbruk och felaktiga inköp. Genom att använda en systematiserad och säker process för att hantera inköp säkerställer företag att alla inköp följer gällande regler och riktlinjer, samtidigt som de skyddar sina tillgångar och förbättrar sin ekonomiska kontroll.

Minska kostnaderna

Med Rillion kan man automatisera hela arbetsflödet med allt från fakturahantering till inköpsorder. Man brukar säga att “tid är pengar”, och med automatiserade processer kan man spara mycket tid. Dels genom att automatisera hanteringen och skapandet av inköpsorder och fakturor, dels för att slippa spendera tid på att korrigera mänskliga fel. Att investera i automatiserade arbetsflöden minskar kostnaderna man årligen lägger på arbetskraft, pappershantering och kontorsmaterial som papper och skrivare.

Öka din konkurrenskraft med automatiserad inköpsorder

En automatiserad process för hantering av en inköpsorder erbjuder bättre effektivitet, samarbetsmöjligheter, överblick och säkerhet. Företag och organisationer bör överväga att investera i en automatiserad process för hela arbetsflödet inklusive för sina inköpsorder för att förbättra sin inköpshantering och öka sin konkurrenskraft.

Mer intressant läsning