Kundinformation

Kund Bravedo
Bransch Rekrytering och konsultverksamhet
Område Finland
Affärssystem Microsoft Dynamics NAV
Fakturor/år 80000
Anställda 5000
Automatisering Fakturahantering med digitalt attestflöde

Uppdatering av affärssystem och tillhörande stödsystem

Pasi Vilhunen, CFO på Bravedo, ger en bakgrund till varför valet föll på Rillion för elektronisk fakturahantering.

Ekonomifunktionen var centraliserad och systembytet skulle implementeras samtidigt för alla bolag inom koncernen. Leverantörsreskontra och andra delar av ekonomifunktionen var involverade i planeringen av systembytet.

Företaget ville fokusera på de viktigaste delarna i automatiseringsarbetet. Alla bolag använder idag Rillions system för elektronisk fakturahantering tillsammans med modulen för avtalshantering, som automatiserar matchningen av periodiska fakturor mot avtal.

Nu är arbetsprocesserna transparanta och alla använder samma verktyg. Den genomsnittliga hanteringstiden för en faktura har minskat från 16 till 4 dagar.

Med hjälp av Rillions system är det enkelt att upptäcka flaskhalsar i processen, fördela arbetsbördan mellan medarbetare och styra verksamheten mot ytterligare ökad effektivitet. Det är enkelt att övervaka arbetsbördan ner på personnivå och rapporter till företagsledningen går snabbt att ta fram.

”Vi behövde ett system som bidrar till bättre överblick över våra finansiella processer. Tidigare låg vi alltid efter med arbetsuppgifterna, men nu hinner vi med och kan snabbt vidta åtgärder vid potentiella flaskhalsar.”

Rapportering i realtid

”Vi var ute efter att kunna ta ut rapporter i realtid, för att ytterligare kunna öka effektiviteten.”

Nu kan vi optimera våra finansiella processer och förbättra kvaliteten i arbetet. Vi får tid över till andra arbetsuppgifter och företaget har gjort enorma besparingar. ROIn för systemet är tydlig: under de kommande fem åren kommer vi spara enorma summor. Bravedo använder också Rillion i mobilen, vilket gör att fakturor kan attesteras var som helst och när som helst.

”Automatiseringen gör att vi kan koncentrerar oss på kärnverksamheten. Vi strävar efter innovation och gör snabba förändringar vid behov. Vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar på samma sätt. Samarbetet med vår systemleverantör Rillion har varit bra och vi uppskattar deras förmåga att snabbt möta de behov vi har.”

Är du redo att ta nästa nästa steg?

Berätta för oss vilka utmaningar ni har